Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (V)

Vanhoof 1992

Vanhoof, F., 'De Moderne Devoten te Aarschot', in: W. Verbeke (ed.), Serta devota in memoriam Guillelmi Lourdaux 1 (Leuven 1992) pp. 133-153.

Veenemans-Duik 1989

Veenemans-Duik, A., Een Brugs Missaal uit de collectie van Huis Bergh (Utrecht 1989).

Veenendaal 1990

Veenendaal, A. van, 'Gedecordeerde handschriften van Mariënwater', in: A. Koldeweij, In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch; de cultuur van late middeleeuwen en renaissance ('s-Hertogenbosch 1990) pp. 497-500.

Ven 1990

Ven, J. van de, Handschriften en handschriftfragmenten in het bezit van de Theologische Faculteit Tilburg (Tilburg 1990).

Ven 1994

Ven, J. van de, Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek (Leuven 1994).

Verbij-Schillings 1995

Verbij-Schillings, J., Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (Amsterdam 1995).

Verdam 1892

Verdam, J., 'Kleine middelnederlandsche overblijfselen', in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 11 (1892) pp. 285-305.

Verheyden 1932

Verheyden, P., 'Boekbanden uit s-Hertogenbosch', in: Het Boek 21 (1932) pp. 209-239.

Verheyden 1952

Verheyden, P., 'Noord-Hollandse boekbanden', in: Het Boek 31 (1952) pp. 197-239.

Verhoeven 2000

Verhoeven, G., 'De kronieken van twee Delftse tertiarissenconventen', in: Ons Geestelijk Erf 74 (2000) pp. 105-152.

Verschueren 1949

Verschueren, L., 'Handschriften afkomstig uit het klooster Jerusalem te Venray', in: Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg 85 (1949) pp. 693-730.

Vis 1990

Vis, G. de a.o., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990).

Visvliet 1861

Visvliet, J. van, Inventaris der handschriften van het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen (Middelburg 1861).

Vlessing 1982

Vlessing, O., 'De Collectie-Weesp. Oorsprong en geschiedenis van een middeleeuws boekenbezit', in: Tussen Vecht en Eem 12 (1982) pp. 51-130.

Vreese 1900

Vreese, W. de, De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken (Gent 1900).

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland