Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (C)

CMD-NL 1

Lieftinck, G., Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas: catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. Part I: Les manuscrits d'origine étrangère (816-c.1550), (Amsterdam 1964).

CMD-NL 2

Gumbert, J., Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas: catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. Part 2: Les  manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier (Leiden 1988).

Carasso-Kok 1981

Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende bronnen uit de Middeleeuwen: heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981).

Cassee & Langezaal 1985

Cassee, E. and J. Langezaal, 'Bolognese miniatuurkunst in Nederlands bezit', in: Nederlandsch kunsthistorisch jaarboek 36 (1985) pp. 71-101.

Castenmiller 1981

Castenmiller, M., 'Het dagelijks leven in een middeleeuws klooster', in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 73 (1981) pp. 27-38.

Castenmiller 1983

Castenmiller, M., 'Liturgische vieringen in het klooster Mariënpoel', in: Spiegel Historiael 18 (1983) pp. 22-30.

Cat. Bemmelen 1848

J. Bemmelen, Appendix tot den catalogus van de bibliotheek van Teyler's Stichting (Haarlem 1848).

Cat. Berkvens-Stevelinck 1988

Berkvens-Stevelinck, C., Catalogue des manuscrits de la collection Prosper Marchand (Leiden 1988).

Cat. De Meyier 1973

Meyier, K. and P. Obbema, Codices Vossiani Latini (Leiden 1973-1984).

Cat. Enschedé 1916

Enschedé, J., Catalogus van de typographische verzameling van Joh. Enschedé en Zonen (Haarlem 1916).

Cat. Geel 1852

Geel, J., Catalogus librorum manuscriptorum qui inde ab anno 1741 bibliothecae Lugduno Batavae accesserunt (Leiden 1852).

Cat. Goed Gezien 1987

Breugelmans, R., Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk (Leiden 1987).

Cat. Lieftinck 1948

Lieftinck, G., Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universiatis asservantur 1 (Leiden 1948).

Cat. Molhuysen 1912

Molhuysen, P., Codices Bibliotecae Publicae Latini (Leiden 1912).

Cat. Monnikenwerk 1984

Catalogus Monnikenwerk (Sittard 1984).

Cat. Muller 1860

Catalogus Muller, Amsterdam 27-01-1860

Cat. Muller 1928

Catalogus Muller, Amsterdam 17/18-10-1928

Cat. Rogge 1887

Rogge, H., Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Lettterkunde te Leiden (Leiden 1887).

Cat. Senguerdius 1716

Senguerdius, W., J. Gronovius and J. Heyman, Catalogus librorum tam impressorum tam manuscriptorum Bibliothecae Publicae Universitatis Lugduno-Batavae (Leiden 1716).

Cat. Verwijs 1881

Verwijs, E. and G. Colmjon, Systematische catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland (Leeuwarden 1881).

Cat. Weddepohl 1852

Catalogus Weddepohl, Amsterdam 22-11-1852.

Cat. compend. I 1932

Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur 1 (Leiden 1932).

Cat. compend. IV 1937

Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur 4 (Leiden 1937).

Cauteren 1993

Cauteren, J. van, De kerk en kerkschat van het kapittel van St.-Salvator te Susteren (Susteren 1993).

Chavannes-Mazel & Venner 1979

Chavannes-Mazel, C. and J. Venner, 'De Delftse handschriften en boekverluchting', in: I. Spaander and R. Leeuw (eds.), De stad Delft, cultuur en maatschappij tot 1572 (Delft 1979) pp. 134-138.

Claassens & Sternberg 1996

Claassens, G. and B. Sternberg, 'Ein Klever Totentanz? Neu entdeckte Fragmente', in: Zeitschrift für Deutsche Philologie 115 (1996) pp. 55-83.

Claassens 1996

Claassens, G., 'Eén ridder, twee vrouwen: Amsterdam, U.B., hs. I A 24k ontraadseld?', in: Spiegel der letteren 38-4 (1996) pp. 239-257.

Clemens 1992

Clemens, T., 'Lijst van handschriften uit de bibliotheek van Rijsenburg', in: P. Pesch (ed.), Bibliotheken van het Aartsbisdom en van de Franciscanen (Utrecht 1992) pp. 88-91.

Coelen 2001

Coelen, P. van der, R. Plötz and D. Oudesluijs (eds.), De gouden eeuw van Gelre. Kunst en cultuur in het oude hertogdom (Utrecht 2001).

Coun 1980

Coun, T., De oudste Middelnederlandse vertaling van de Regula S. Benedicti (Hildesheim 1980).

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland