Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (L)

Leclerq 1950

Leclerq, J., 'Le traité de Guillaume de Saint-Jacques sur la Trinité', in: Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age 25-26 (1950-51) 89-102.

Lelij 1930

Lelij, C., De parabelen van Cyrillus (Amsterdam 1930).

Leloux 1978

Leloux, H., ‘Enige Noordoostmiddelnederlandse teksten van religieuze aard in het bezit van het Huis Bergh’, in: Driemaandelijkse bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland 30-3 (1978) pp. 81-99.

Lemaire 1973

Lemaire, C. (ed.), De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden (Brussel 1973).

Leupen 1981

Leupen, P., Philips of Leyden, a fourteenth century jurist: a study of his life and treatise "De cura rei publica et sorte principantis" (Leiden 1981).

Liebergen 1986

Liebergen, L. van (ed.), Brigitta van Zweden 1303-1373. 600 jaar kunst en cultuur van haar kloosterorde (Uden 1986).

Lieftinck 1951

Lieftinck, G., 'Un Fragment de De spectaculis de Tertullien provenant d'un manuscrit du neuvième siècle', in: Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and language V (1951) pp. 193-203.

Lieftinck 1957

Lieftinck, G., 'Enige problemen met betrekking tot gedateerde Goudse handschriften', in: Opstellen aangeboden aan F.K.H. Kossmann (Den Haag 1957) pp. 139-154.

Lievens 1958

Lievens, R., Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek naar de handschriften (Gent 1958). 

Lievens 1963

Lievens, R. (ed.), Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa (Gent 1963).

Loey 1935

Loey, A. van, 'Nog fragmenten van een gespreksboekje', in: Revue belge de philologie et d'histoire 14 (1935), pp. 1-23.

Lohr 1968

Lohr, C., 'Medieval Latin Aristotle Commentaries', in: Traditio 24 (1968), pp. 213-214.

Longere 1991

Longere, J., L’Abbaye Parisienne de Saint-Victor au moyen age (Paris 1991).

Loos 2000

I. de Loos (ed.), Gregoriaans in laatmiddeleeuws 's-Hertogenbosch (with contributions by G. van Hout et al.), Utrecht 200

 

Lowe 1963

Lowe, E., Codices latini antiquiores (Oxford 1963).

Lulofs 1983

Lulofs, F., Van den vos Reynaerde (Groningen 1983).

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland