Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (M)

Mancha 1998

Mancha, J., 'The provençal version of Levi Ben Gerson’s Tables for eclipses’, in: Archives internationales d’histoire des sciences 48 (1998) pp. 269-352.

Margry 1986

Margry, P., ‘Het Katharijneconvent te Heusden: een onderzoek naar het boekenbezit en boekengebruik van een Tertiarissenklooster in de late middeleeuwen’, in: Ons geestelijk erf 60 (1986) pp. 148-203.

Maximilianus 1948

Maximilianus, P., 'Middelnederlandse Franciscaanse godsdienstige geschriften', in: Franciscaansch leven 31 (1948) pp. 167-176.

Mededeelingen 1876

Mededeelingen van de Vereeniging ter Beoefening der Geschiedenis van 's-Gravenhage 2 (1876).

Meens 2005

Meens, R., 'Recht en schrift ten tijde van Karel de Grote', in: Omslag, bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger instituut 1 (2005) pp. 4-5.

Meinsma 1902

Meinsma, K., Middeleeuwse Bibliotheken (Amsterdam 1902).

Meinsma 1903

Meinsma, K., Catalogus van de librye der St. Walburgskerk te Zutphen (Zutphen 1903).

Mendell & Ives 1951

Mendell, C. and S. Ives, 'Ryck's manuscript of Tacitus', in: American Journal of Philology 72 (1951) pp. 337-345.

Mendes da Costa & Berg 1923

Mendes da Costa, M. and J. Berg, Catalogus der handschriften. Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. VII. De handschriften, krachtens bruikleencontract in de universiteitsbibliotheek berustende (Amsterdam 1923).

Mendes da Costa 1902

Mendes da Costa, M., Catalogus der handschriften. Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. II. De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten (Amsterdam 1902).

Mertens 1980

Mertens, T., Beschrijving van handschrift Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, I G 28 (Unpublished typoscript. Project 'Hendrik Mande', Catholic University of Nijmegen, December 1980).

Meuwese 1992

Meuwese, M., ‘Twelve bleeding tombs and seven flaming hands’, in: The Arthurian yearbook II (1992) pp. 135-158.

Mingroot 1975

Mingroot, E. van, 'Kritisch onderzoek omtrent de datering van de 'Gesta Episcopurum Cameracensium'', in: Historica Lovaniensia 36 (1975) 281-332.

Monasticon Windeshemense

Kohl, W., E. Persoons and A. Weiler, Monasticon Windeshemense (Brussels 1976-1984).

Moorman & Voorvelt 1973

Moorman, J. and C. Voorvelt, De clarissen vroeger en nu. Korte geschiedenis van de Clarissen-Orde tot de Hervorming van Sint Coleta in de Nederlanden tot heden (Mechelen  1973).

Moreau 1940-1952

Moreau, E. de, A. de Ghellinck and J. Deharveng, Histoire de l'Eglise en Belgique (Bruxelles 1940-1952).

Mostert 1989

Mostert, M., The library of Fleury: a provisional list of manuscripts (Hilversum 1989).

Mulder 1898

Mulder, J., Zwolsche kroniek van 1520 tot 1526 (Zwolle 1898).

Munk Olsen 1982

Munk Olsen, B., L'étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles. Vol. I (Paris 1982).

Munk Olsen 1985

Munk Olsen, B., L'étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles. Vol. II (Paris 1985).

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland