Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (E)

Eeghen 1941

Eeghen, I. van, Vrouwenkloosters en Begijnhof in Amsterdam: van de 14e tot het eind der 16e eeuw (Amsterdam 1941).

Eeghen 1944

Eeghen, I. van, 'Het S. Paulus- of Paulusbroedersklooster te Amsterdam en het Kapittel van Utrecht, 1409-1579', in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 40 (1944) pp. 19-51.

Eisenberg 1989

Eisenberg, M., Lorenzo Monaco (Princeton 1989).

Engels 1966

Engels, J. (ed.), Reductorium morale. Liber XV: Ovidius moralizatus, cap. I: De formis figurisque deorum (Utrecht 1966).

Engels 1985

Engels, M., Franeker folianten. Frieslands Universiteitsbibliotheek, 1585-1713. Historische schets bij een tentoonstelling in museum 't Coopmanshûs te Franeker, ter herdenking van de stichting in 1585 van de voormalige universiteit van Friesland (Franeker 1985).

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland