Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (S)

Sander Olsen 1977

Sander Olsen, U., Et klosterbibliotek -Marienwater- FRA CA. 1434-1713. Forog pa en rekonstruktion (Kobenhavn 1977).  Masterthesis, available at the university library of Leiden

Sander Olsen 1990

Sander Olsen, U., 'Handschriften en boeken uit het brigittinessen-klooster Maria Troon te Dendermonde', in: E. Cockx-Insteege a.o. (ed.), Spiritualia Neerlandica (Antwerpen 1990) pp. 389-406.

Sander Olsen 1995

Sander Olsen, U., 'Handschriften uit het Brigittinessenklooster Mariënwater te Rosmalen bij 's-Hertogenbosch', in: W. Verbeke (ed.), Serta devota in memoriam Guillelmi Lourdaux 2 (Leuven 1995) pp. 225-254.

Schaefer 1994

Schaefer, C., Jean Fouquet. An der Schwelle zur Renaissance (Dresden 1994).

Schaïk 1976

Schaïk, R. van, 'Een nieuw licht op de vroegste geschiedenis van het Nijmeegse klooster Mariënburg, in: Numaga 23 (1976) pp. 83-92.

Schaïk 1985

Schaïk, R. van, Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering (Groningen 1985).

Scheepsma 2005

Scheepsma, W., De Limburgse sermoenen. De oudste preken in het Nederlands (Amsterdam 2005).

Schepers 1997

Schepers, K., 'De Sermoenen op Cantica en ander nieuw werk van Frans Vervoort OFM', in: Ons Geestelijk Erf 71 (1997) pp. 250-273.

Schepers 1999

Schepers, C., Bedudinghe op Cantica Canticorum. Bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica (Groningen 1999).

Schilfgaarde 1949

Schilfgaarde, A. van, Het archief der heeren en graven van Culemborg (Den Haag 1949).

Schneyer 1969-1974

Schneyer, J., Repertorium der lateinischen sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350 (Münster 1969-1974).

Schoengen 1941

Schoengen, M., P. Boeren and D. de Kok, Monasticon Batavorum (Amsterdam 1941).

Schröder 1897

Schröder, E., ‘Die Tänzer von Kölbigk. Ein Mirakel des 11. Jahrhunderts’, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 17 (1897) pp. 94-164.

Schutjes 1870-1881

Schutjes, L., Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch (St. Michiels-Gestel 1870-1881).

Servatius 1990

Servatius, V., Cantus sororum. Musik- und liturgiegeschichtliche Studien zu den Antiphonen des birgittinischen Eigenrepertoires (Upssala 1990).

Sethe 1907

Sethe, F., Das deutsche N.T. in der HS. Zb 43 der Fürstlich Stolbergschen Bibliothek zu Wernigerode (Kunike 1907).

Sibbe 1944

Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde (1941-1944).

Silverstein & Hilhorst 1997

Silverstein, T. and A. Hilhorst, Apocalypse of Paul. A new critical edition of three long Latin versions (Geneva 1997).

Slee 1892

Slee, J. van, Catalogus der handschriften berustende op de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer (Deventer 1892).

Sluis 2002

Sluis, J. van (ed.), PBF: De Provinsjale Bibliotheek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties (Leeuwarden 2002).

Smeets 1987

Smeets, E., Boeken uit Beverwijkse kloosters (1987). Masterthesis, available at the University library of Leiden

Smith 2001

Smith, L. (ed.), Codices Boetiani: a conspectus of manuscripts of the works of Boethius. II (London 2001).

Smits van Waesberghe 1969

Smits van Waesberghe, J., 'Een 15e eeuws liedboek van de stadsminstrelen van Maastricht?', in: Renaissance muziek 1400-1600 - Donum natalicum René Bernard Lenaerts (Leuven 1969) pp. 247-274.

Sormani 1915

Sormani, L., Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen (Nijmegen 1915).

Stahl 1994

Stahl, I., Die Handschriften der Klosterbibliothek Frenswegen (Wiesbaden 1994).

Stein 1994

Stein, R., Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw (Leuven 1994).

Stellingwerff 1980

Stellingwerff, J. (ed.), Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit (Assen 1980).

Stellingwerff 1988

Stellingwerff, J., 'Een Vlaamse vredesbeweging uit 1482. Een versleten maar uniek manuscript', in: J. van Borm and L. Simons (eds.), Het oude en het nieuwe boek, de oude en de nieuwe bibliotheek (Kapellen 1988) pp. 57-74.

Sterchi 2004

Sterchi, B., 'Hugues de Lannoy, auteur de l'Enseignement de vraie noblesse, de l'instruction d'un jeune prince et des Enseignements paternels', in: Le Moyen-Âge 110 (2004) pp. 79-117.

Sterkenburg 1973

Sterkenburg, P. van, Het glossarium Harlemense (circa 1440) (Den Haag 1973).

Stiennon 1951

Stiennon, J. (ed.), Les Manuscrits des Croisiers de Huy, Liège et Cuijk au  XVe Siècle (Luik 1951).

Stooker & Verbeij 1997

Stooker, K. and T. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leuven 1997).

Swarzenski 1977

Swarzenski, H., ‘Ein Abendmahl ohne Tisch’, in: L. Grisebach and K. Renger (ed.), Festschrift für Otto von Simson zum 65. Geburtstag (Frankfurt am Main 1977) pp. 94-100.

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland