Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (R)

Reinhardt and Santiago-Otero 1986

Reinhardt, K. and H. Santiago-Otero, Biblioteca bíblica ibérica medieval (Madrid 1986).

Reynaert 1981

Reynaert, J., 'Het Middelnederlandse gebedenboek van de Brigittinessen te Dendermonde, Hs. Gent, Universiteitsbibliotheek 205', in: Jaarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent 32 (1981) pp. 29-48.

Reynaud 1981

Reynaud, N., Jean Fouquet (Parijs 1981).

Reynolds 1983

Reynolds, L. (ed.), Texts and transmission. A survey of the Latin classics (Oxford 1983).

Ricci 1962

Ricci, S. de a.o., Census of medieval and Renaissance manuscripts in the United States and Canada (New York 1962).

Rij 1987

Rij, H. van, Het stichtingskroniekje van de abdij van Berne (Den Haag 1987).

Rikhof 1839

Rikhof, F., 'Inventaris 88, Verzameling Oud-Katholieke Kerk van Nederland', in: J. Dodt van Flensburg and H. Royaards (eds.), Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenis, inzonderheid van Utrecht I (1839), pp. 271-278. 

Roefs 1942

Roefs, V., De Egmondse abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942).

Roggen 1994

Roggen, H., 'De Witte Nonnen van Hasselt. De eerste franciscaanse "stichting" in Hasselt (L.) (1430-1797)', in: Franciscana 49 (1994) pp. 41-73.

Roggen 1995

Roggen, H., De clarissenorde in de Nederlanden (Sint-Truiden 1995).

Rose 1997

Rose, H., 'Een "nieuw" handschrift voor de Egmondse abdij. Een Egmonds Paulushandschrift in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek', in: G. Vis (ed.), In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond (Hilversum 1997) pp.182-188.

Rosenfeld 1974

Rosenfeld, H., Der Mittelalterliche Totentanz (Cologne 1974).

Roth 1975

Roth, J., Bibliotheek Arnhem. Catalogus van handschriften (Arnhem 1975).

Rouse & Rouse 2000

Rouse, R. and M. Rouse, Illiterati et uxorati. Manuscripts and their makers. Commercial book producers in medieval Paris 1200-1500 (Turnhout 2000).

Rudy 2006

Rudy, K., 'An Illustrated Mid-Fifteenth-Century Primer for a Flemish Girl, British Library, Harley Ms. 3828', in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 69 (2006) pp. 51-94.

Rudy 2007

Rudy, K., 'Words as devotional objects', in: Simulacrum 15 (2007) pp. 29-33.

Rudy 2007b

Rudy, K., 'Bruegel’s Netherlandish Proverbs and the Borders of a Flemish Book of Hours', in: J. Biemans, a.o. (eds.), in: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek (Zutphen 2007) pp. 311-336.

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland