Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (K)

Kaeppeli 1975

Kaeppeli, T., Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi (Rome 1970-1993).

Kienhorst & Mulder 1986

Kienhorst, H. and H. Mulder, 'Copiïsten van Middelnederlandse literaire handschriften', in: Documentaal: informatie- en communicatiebulletin voor Neerlandici 15-3 (1986) pp. 92-95.

Kienhorst 1988

Kienhorst, H., De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek, een codicologische beschrijving (Deventer 1988).

Kienhorst 2005

Kienhorst, H. a.o., Rijkdom in eenvoud. Laatmiddeleeuwse handschriften uit klooster Soeterbeeck (Nijmegen 2005).

Klein 1988

Klein, J., 'New Light on the Gouda Erasmiana Manuscripts', in: Quaerendo 18 (1988) pp. 87-95.

Klein 1989

Klein, K., ‘Willehalm im Bilderrahmen? Fragment im niederländischen ’s-Heerenberg’, in: Wolfram-Studien 11 (1989) pp. 248-251.

Klein 1994

Klein, J., 400 jaar Goudse Librije 1594-1994 (Delft 1994).

Klein 1995

Klein, J., 'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk. Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111 (1995) pp. 1-23.

Knol 2001

Knol, E., J. Hermans and M. Driebergen (eds.), Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden (Groningen 2001).

Kok 1979

Kok, M., 'Het geestelijk leven te Delft', in: I. Spaander and R. Leeuw (eds.), De stad Delft, cultuur en maatschappij tot 1572 (Delft 1979) pp. 106-108.

Kok 2005

Kok, C., J. Koopmans and E. Smit, Van de bovenste plank. Twintig jaar bijzondere aanwinsten; Athenaeumbibliotheek 1985-2005 (Deventer 2005).

Koldeweij 1990

Koldeweij, A., In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch; de cultuur van late middeleeuwen en renaissance ('s-Hertogenbosch 1990).

Koorn 1981

Koorn, F., Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen ( Assen 1981).

Kors 1991

Kors, M., De Middelnederlandse brieven van Gerlach Peters (+1411) (Nijmegen 1991).

Korteweg 1987

Korteweg, A., 'De penwerkverluchting in het getijdenboek van de Haagse non Maritge Claesdochter', in: E. Cockx-Indestege and F. Hendrickx, Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Leuven 1987), pp. 505-513.

Korteweg 1992

Korteweg, A. (ed.), Kriezels, aubergines en takkenbossen: randversiering in Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw (Zutphen 1992).

Korteweg 2002

Korteweg, A., Splendour, Gravity & Emotion. French Medieval Manuscripts in Dutch Collections (Zwolle 2002).

Kren & McKendrick 2003

Kren, T., and S. McKendrick, Illuminating the Renaissance. The triumph of Flemish manuscript painting in Europe (Los Angeles 2003).

Kruimink & Schuur 1979

Kruimink, B. and K. Schuur, 'Het St. Agathaklooster', in: I. Spaander and R. Leeuw (eds.), De stad Delft, cultuur en maatschappij tot 1572 (Delft 1979) pp. 40-51.

Köhler 1930

Köhler, W., Die Schule von Tours (Berlin 1930-1933).

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland