Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (D)

Daniëls 1943

Daniëls, L., 'Monasticon Batavorum, Deel I en II', in: Ons geestelijk erf 17 (1943) pp. 193-207.

De Bruin 1981

Bruin, C. de, 'Hinne Rode', in: Jaarboek Oud-Utrecht (1981) pp. 191-208.

Deferrari 1951

Deferrari, R., Hugh of Saint Victor on the Sacraments of the Christian faith (De Sacramentis), (Cambridge 1951).

Defoer 1989

Defoer, L. a.o., The Golden Age of Dutch manuscript painting (Stuttgart 1989).

Dekker 2002

Dekker, C., Een schamele landstede: Geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577 (Goes 2002).

Dekker 2004

Dekker, W., 'De wetenschappelijke afdeling van de Toonkunstbibliotheek. Schatkamer van cultureel erfgoed', in: Toonkunst-nieuws 3 (2004) pp. 94-108.

Denslagen 1978

Denslagen, F., 'Begijnhoven in Noord-Nederlandse steden', in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 77 (1978) pp. 205-224.

Derolez 1979

Derolez, A., The library of Raphael de Marcatellis, abbot of St. Bavon's, Ghent, 1437-1508 (Gent 1979).

Deschamps 1954

Deschamps, J., Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen (Hasselt 1954).

Deschamps 1957

Deschamps, J., 'Middelnederlandse bijbelhandschriften uit het klooster Sint-Catharinadal te Hasselt', in: Liber amicorum aangeboden aan Mter Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag 28 januari 1957 (Hasselt 1957) pp. 193-233.

Deschamps 1963

Deschamps, J.,  'Handschriften uit Sint-Truidense kloosters', in: De Sint-Truidense kloosters tot aan hun opheffing op het einde van de 18e eeuw (Sint-Truiden 1963) pp. 31-51.

Deschamps 1967

Deschamps, J. 'Handschriften uit het Sint-Agnesklooster te Maaseik.' In: Album Dr. Christiaan Mathieu Bussels. Hasselt,  Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg, 1967, pp. 167-194.

Deschamps 1972

Deschamps, J., Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken (Leiden 1972).

Deschamps 1973

Deschamps, J., 'De Middelnederlandse handschriften van de grote en de kleine "Der sielen troest"', in: Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 17 (1963) pp. 111-167.

Deschamps 1975

Deschamps, J., 'De verspreiding van Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de Oudtestamentische perikopen', in: In navolging: een bundel studies aangeboden aan C. C. de Bruin bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden (Leiden 1975) pp. 159-179.

Dijk 1986

Dijk, R. van, De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559. Bijdrage tot de institutionele geschiedenis van het kapittel van Windesheim (Nijmegen 1986).

Dijk 2000

Dijk, M. van, Een rij van spiegels. De Heilige Barbara van Nicomedia als voorbeeld voor vrouwelijke religieuzen (Hilversum 2000).

Don 1963

Don, J., De Archieven der gemeente Kampen, deel 1 - Oud Archief (Kampen 1963).

Don 1971

Don, J., De Archieven der gemeente Kampen, deel 3 - Nieuw Archief (Kampen 1971).

Doornink-Hoogenraad 1983

Doornink-Hoogenraad, M., Adamanshuis. Een zusterhuis van de moderne devotie in Zutphen (Zutphen 1983).

Douma & Hoorn 1972

Douma, H. and G. van Hoorn, Inventaris van het kruisherenklooster Sint-Agatha 1371-1887 ('s- Hertogenbosch 1972).

Drossaers 1916

Drossaers, S., De archieven van de Delftsche statenkloosters ('s-Gravenhage 1916).

Dutton 1992

Dutton, P., 'Evidence that Dubthach's Priscian codex once Belonged to Eriugena', in: H. Westra (ed.), From Athens to Chartres. Neoplatonism and medieval thought (Leiden 1992) pp. 15-45.

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland