Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Kneep en binding online

Kneep en binding, written by W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert, and J.A. Szirmai, descibes the terminology of medieval book bindings. The PDF is searchable. To search, hit Ctrl-F, and type a search term into the box that pops up.

Kneep en Binding is een terminologie voor de beschrijving van constructies van oude boekbanden.

In deze KB-publicatie uit 1992 wordt ten behoeve van boekhistorici, codicologen en boekrestauratoren een systematisch geordende selectie van termen gepresenteerd voor de bestudering en beschrijving van de meeste in West-Europa voorkomende typen van met de hand vervaardigde boekbanden tot ca 1830.

Gebruiksvoorwaarden
Het materiaal van de hier gepubliceerde pdf-versie van Kneep en Binding mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet-commerciële onderzoeksdoelen. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n).

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland