Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (H)

Haas 1999

Haas, J., Inventaris van de archieven van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht 1096-1797 (Maastricht 1999).

Hamburger 1989

Hamburger, J., 'Hermann of Werden's Hortus Deliciarum Salomonis discoverd, lost and rediscovered', in: Scriptorium 43 (1989) pp. 120-129.

Hascher-Burger 2002

Hascher-Burger, U., Gesungene Innigkeit: Studien zu einer Musikhandschrift der Devotio moderna (Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 16 H 34, olim B 113): mit einer Edition der Gesänge (Leiden 2002).

Heek 1971

Heek, J. van, Beknopte beschrijving van de verzameling middeleeuwse handschriften, handschriftfragmenten, incunabelen en fragmenten van incunabelen, grotendeels bewerkt aan de hand van vroegere catalogi (’s-Heerenberg 1971).

Heek 1987

Heek, J. van, Huis Bergh. Kasteel en collectie ('s-Heerenberg 1987).

Heel 1939

Heel, D. van, 'De Tertiarissen van het Utrechtse Kapittel', in: Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 63 (1939) pp. 1-382.

Heel 1948

Heel, D. van, Middeleeuwse handschriften op godsdienstig gebied in het bezit van de Bibliotheek der gemeente Rotterdam (Rotterdam 1948).

Heel 1949

Heel, D. van, Handschriften berustende in de Goudse Librye (Gouda 1949).

Heel 1953

Heel, D. van, 'Het kapittel van de tertiarissen van Zepperen', in: Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden 12 (1953) pp. 349-371; 13 (1953) pp. 93-121; 14 (1953), pp. 187-208.

Heeroma 1958

Heeroma, K., De fragmenten van "De tweede rose" (Zwolle 1958).

Heijting 2007

Heijting, W., Catalogus van de handschriften in de universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (Amstelveen 2007).

Heinemann 1890

Heinemann, O. von, Die Handschriften der Herzöglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. II. Die Augusteischen Handschriften (Wolfenbüttel 1890-1903).

Hendrickx 1984

Hendrickx, F. (ed.), De kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde, 1084-1984 (Diest 1984).

Hermans & Lem 1989

Hermans, J. and A. Lem, Middeleeuwse handschriften en oude drukken in de collectie Emmanuelshuizen te Zwolle (Zwolle 1989).

Hermans & Pastoor 2002

Hermans, J., and A. Pastoor, De Oudheid in Handen. Klassieke handschriften in de Provinsjale & Buma Biblioteek fan Fryslân (Leeuwarden 2002).

Hermans 1980

Hermans, J. (ed.), Het middeleeuwse boek in Groningen: verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk (Groningen 1980).

Hermans 1987

Hermans, J., K. van der Hoek and L. Wierda, Gebeden en- getijdenboeken en andere devote handschriften in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (Leeuwarden 1987).

Hermans 1990

Hermans, J., 'Nieuwe gegevens over het klooster Thesinge', in: Groninger kerken 7 (1990) pp. 76-79.

Hermans 1991

Hermans, J., 'Glimpses from the North: Selwerd and Thesinge, Two workshops in Groningen (ca. 1470-1530)', in: K. van der Horst and J. Klamt (eds.), Masters and Miniatures. Proceedings of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands (Doornspijk 1991) pp. 347-357.

Heussen 1719

Heussen, H. van, Historia episcopatuum foederati Belgii, utpote metropolitani Ultrajectini necnon suffraganeorum Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groningensis et Middelburgensis (Leiden 1719), pp. 410-412.

Hoek 1993

Hoek, K. van der, 'Oorsprong en bestemming van het gebedenboek in het Drents Museum (Brugge, Gouden-Rankenstijl, circa 1435)', in: Nieuwe Drentse Volksalmanak 110 (1993), pp. 1-20.

Hoekstra 1950

Hoekstra, J., De eerste en de tweede Hunsinger Codex (Den Haag 1950).

Hof 1973

Hof, J., De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 ('s-Gravenhage 1973).

Hoffmann 2004

Hoffmann, H., Schreibschulen des 10. und des 11. Jahrhunderts im Südwesten des Deutschen Reichs (Hannover 2004).

Hoge Raad van Adel 1951

Hoge Raad van Adel, Inventaris van de collectie Van Spaen (The Hague 1951).

Hohmann 1976

Hohmann, T., 'Initienregister der Werke Heinrichs von Langenstein', in: Traditio 32 (1976), pp. 399-426. 

Horst 1984

Horst, K. van der, L. Kuiper-Brussen and P. Pesch (eds), Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek (Utrecht 1984).

Horst 1989

Horst, K. van der, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue (Maarssen 1989).

Huisman 1992

Huisman, G., Boeken in de late Middeleeuwen. Groningse codicologendagen, 7-9 oktober 1992 (Groningen 1992).

Huisman 1997

Huisman, G., Catalogus van de middeleeuwse handschriften in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen (Leuven 1997).

Hull-Vermaas 1975

Hull-Vermaas, E. van 't (ed.), De handschriften en incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe (Enschede 1975).

Hulshof 1910

Hulshof, A., 'Een en ander over de bibliotheek van het Regulierenklooster te Utrecht', in: Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen 9 (1910)  pp. 17-48.

Hulshof 1914

Hulshof, A., 'Egmondsche annalen uit de veertiende eeuw', in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 35 (1914) pp. 40-82.

Hövelmann 1968

Hövelmann, G., 'Die Handschriften der Klosterbibliothek Gaesdonck: ein  Versuch den ursprünglichen Bestand zu rekonstruieren: mit einem Anhang über  die Schreibtätigkeit des Gaesdoncker Konvents', in: Gaesdoncker Blätter 21 (1968) pp. 44-75.

Hülsmann 2000

Hülsmann, M., 'De derde orde van Franciscus in het bisdom Utrecht. Gedecoreerde handschriften uit tertiarissenconventen in Amsterdam en Haarlem: boekenbezit versus boekproductie', in: Ons geestelijk erf 74 (2000) pp. 153-180.

heek

Heel, D. van, 'De 'Miraculen van Onser Vrouwen' en 'vanden Heyligen Cruce' te Delft', in: Ons Geestelijk Erf 5 (1931) pp. 220-230.

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland