Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (N)

Nauta 1941

Nauta, K., Die altfriesischen allgemeinen Busstaxen (Assen 1941).

Nieuwstraten 1989

Nieuwstraten, R., '"Floracy en illuminacy" in Haarlem. Een eerste verkenning rond de penwerkversiering en margedecoratie van handschriften met een Haarlemse herkomst', in: J. Hermans (ed.), Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden (Grave 1989) pp. 59-95.

Nijhoff 1857

Nijhoff, I., 'Mededeeling betreffende een handschrift, afkomstig van het klooster Bethlehem bij Doetinchem', in: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 2 (1857), pp. 168-174.

Nissen 1988

Nissen, P., De zeven Middelnederlandse handschriften uit het archief van de beide weeshuizen te Nijmegen (Heerlen 1988).

Nonte 1961

Nonte, B., ‘Untersuchungen über die Handschriften des Augustiner-Chorherrem-Stiftes Frenswegen bei Nordhorn', in: Westfälische Forschungen. Mitteilungen des Provinzialinstituts für Westfälische Landes- und Volkskunde 14 (Münster 1961) pp. 133-149.

Noordegraaf 1996

Noordegraaf, L., Glans en glorie van de grote kerk. Het interieur van de Alkmaarse St. Laurens (Hilversum 1996).

Nuyens 1984

Nuyens, E., Inventaris der archieven van het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht (Maastricht 1984).

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland