Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (P)

PG (Patrologia Graeca)

Migne, J.-P. (ed.), Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca (Paris 1857-1866).

PL (Patrologia Latina)

Migne, J.-P. (ed.), Patrologiae Cursus Completus. Series Latina (Paris 1844-55).

Pasch 1949

Pasch, A. van de, De drie gradualia van S. Agatha (Diest 1949).

Pater 1933

Pater, J. de, Catalogus van de Handschriften, Incunabelen, de post-Incunabelen, en de oudere werken tot en met ’t jaar 1536, welke zich bevinden in de Bibliotheek van ’t hoofd-klooster der Kruisheren ‘St. Agatha’ anno 1933 (1933).  

Pereira 1989

Pereira, M., The alchemical corpus attributed to Raymond Lull (London 1989).

Persoons 1972-1973

Persoons, E., 'Het intellectuele leven in het klooster Bethlehem in de 15de eeuw', in: Archief- en bibliotheekswezen in België 43 (1972) pp. 47-84 and 44 (1973) pp. 85-143.

Pesch 1992

Pesch, P. (ed.), Bibliotheken van het aartsbisdom en van de Franciscanen. De collectie Thomaasse in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek (Utrecht 1992).

Petitmengin 2004

Petitmengin, P., 'Tertullien entre la fin du XIIe et le début du XVIe siècle', in: M. Cortesi (ed.), Padri Greci e Latini a confronto (Firenze 2004) pp. 63-88.

Pinxteren 1993

Pinxteren, A. van (ed.), Pronkstukken. Venlo 650 jaar stad (Venlo 1993).

Poel 1989

Poel, D. van der, De Vlaamse Rose en Die Rose van Heinric. Onderzoekingen over twee Middelnederlandse bewerkingen van de Roman de la Rose (Hilversum 1989).

Pool 1866

Pool, J., Frederik van Heiloo en zijne schriften (Amsterdam 1866).

Puyol 1898

Puyol, P., Descriptions bibliographiques et principales éditions du livre 'De imitatione Christi' (Paris 1898).

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland