Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (B)

Baaij 1962

Baaij, A., Jhesus collacien: een laatmiddeleeuwse prekenbundel uit de kringen der tertiaressen (Zwolle 1962).

Baere 2001

Baere, G. de (ed.), Een spieghel der eeuwigher salicheit (Turnhout 2001). 

Bavel 1975

Bavel, H. van, A. van den Hurk and G. van der Velden, 'Het Kalendarium van Bokhoven', in: Met Gansen trou 25 (1975) pp. 149-192.

Begheyn 1971

Begheyn, P., 'De handschriften van het St.-Agnientenklooster te Arnhem', in: Ons geestelijk erf 45 (1971) pp. 3-44.

Bemmel & Borman 1999

Bemmel, H. van and R. Borman, Lezen en schrijven. Hoogtepunten uit Arnhems handschriftenbezit (Arnhem 1999).

Bemmel 1999

Bemmel, H. van, Catalogus van de handschriften aanwezig in de Bibliotheek van Arnhem (Hilversum 1999).

Bergen 2002

Bergen, S. van, 'De Moerdrecht-Meesters Noord en Zuid. Het Evangelistarium in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag en het Vlaamse oeuvre van de Meesters van Otto van Moerdrecht', in: B. Cardon a.o. (eds), "Als ich can". Liber amicorum in memory of professor dr. Maurits Smeyers (Paris 2002), pp. 1357-1377.

Berkenfelder-Helfferich 1971

Berkenfelder-Helfferich, B. a.o., Thomas a Kempis en de Moderne Devotie (Brussel 1971).

Berlière 1890

Berlière, U. (a.o.), Monasticon Belge (Bruges 1890-1993).

Besamusca 1983

Besamusca, B., Repertorium van de middelnederlandse Karelepiek: een beknopte beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering (Utrecht 1983).

Beuken 1968

Beuken, W., Vanden levene ons Heren (Zwolle 1968).

Biemans 1984

Biemans, J., Middelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae (Leiden 1984).

Biemans 1997

Biemans, J., Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche: codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten (Leuven 1997).

Biemans 2000

Biemans, J. a.o., Het handschrift-Borgloon: hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (UvA), I A 24, l (Hilversum  2000).

Biemans 2004

Biemans, J, 'Boekschilderkunst in laatmiddeleeuwse handschriften van Amsterdamse origine?', in: Jaarboek Amstelodamum 96 (2004) pp. 13-26.

Biemans 2006

Biemans, J., 'De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879) als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften. Over de codicochirurgie en de reconstructie van de vorm', in: Weel, A. van der, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 13 (Nijmegen 2006) pp. 169-187.

Bischoff 2004

Bischoff, B., Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen) (Wiesbaden 2004).

Boer 1959

Boer, B. de, 'De souter van Alanus de Rupe. IV. De verbreiding van de Rozenkrans in de Nederlanden na de dood van Alanus de Rupe 1475-1520', in: Ons geestelijk erf 33 (1959) pp. 145-193.

Boeren 1951

Boeren, P., Lijst van handschriften aanwezig op de Stadsbibliotheek en Leeszaal te Haarlem (Haarlem 1951).

Boeren 1968

Boeren, P., Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute (Den Haag 1968).

Boeren 1970

Boeren, P., Catalogue des manuscrits des collections d’Ablaing et Meijers (Leiden 1970).

Boeren 1975

Boeren, P., Codices Vossiani Chymici (Leiden 1975).

Boeren 1979

Boeren, P., Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (Den Haag 1979).

Boeren 1988

Boeren, P., A. Korteweg and G. Piket, Catalogus van de liturgische handschriften van de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag 1988).

Bonny 1984

Bonny, J., 'De Duinenabdij te Brugge 1627-1796', in: A. Denaux, E. van den Berghe and J. Bonny (ed.), De Duinenabdij en het Grootseminarie te Brugge: bewoners, gebouwen, kunstpatrimonium (Lannoo 1984) pp. 15-41.

Boon 1978

Boon, K., Netherlandisch Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. Catalogue of the Dutch and Flemish Drawings in the Rijksmuseum (Amsterdam 1978).

Bork & Verkruijsse 1985

Bork, G. van and P. Verkruijsse (eds.), De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs (Weesp 1985).

Bos 1979

Bos, E., 'A note on an unknown manuscript bearing upon Marsilius of Inghen’s Philosophy of nature: MS Cuijk en St. Agatha (The Netherlands), Kruisherenklooster C 12', in: Vivarium 17 (1979) pp. 61-68.

Braekman 1983

Braekman, W., 'Een Hattems handschrift: belangrijke aanwinst voor de Middelnederlandse artes-literatuur'. in: Volkskunde: tijdschrift voor Nederlandsche folklore 84 (1983) pp.  301-331.

Braekman 1986

Braekman, W., 'Het Leidse handschriftfragment met middelnederlandse recepten en bezweringen', in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (1986) pp. 88-107.

Branca 1999

Branca, V., Boccaccio visualizzato. Narrare per parole e per immagini fra Medioevoa e Rinascimento (Torino 1999).

Breugelmans 1992

Breugelmans, R. (ed.), Verknipte rijkdom: fragmenten van middeleeuwse handschriften in de Leidse Universiteitsbibliotheek (Leiden 1992).

Broekhuijsen-Kruijer 1997

Broekhuijsen-Kruijer, K., De zwarte-ogen-meesters: een onderzoek naar stijl en iconografie van een groep Noordnederlandse miniaturen rond 1500 (Unpublished PhD-thesis, University of Amsterdam, 1997).

Broekhuis & Drenth 1991

Broekhuis, R. and H. Drenth, In cruce salus. De orde van het Heilig Kruis in de loop der eeuwen (Ter Apel 1991).

Brouwer 1979

Brouwer, H., 'De verdwenen kloosters uit de Delftse binnenstad', in: I. Spaander and R. Leeuw (ed.), De stad Delft, cultuur en maatschappij tot 1572 (Delft 1979) pp. 54-59.

Bruch 1969

Bruch, H., 'Een verloren Brabants kroniek teruggevonden: De laude brabantiae', in: Archives et bibliotheques de Belgique 40 (1969) pp. 123-127.

Bruch 1973

Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (Den Haag 1973).

Bruch 1982

Bruch, H., Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (Den Haag 1982).

Brugmans 1898

Brugmans, H., Catalogus codicum manu scriptorum universitatis Groninganae bibliothecae (Groningen 1898).

Brugmans 1904

Brugmans, H., 'Een Utrechtsche kroniek over 1566-1572', in: Bijdragen & Mededelingen van het Historisch Genootschap 25 (1904).

Bruin 1954

Bruin, C. de, De middelnederlandse vertaling van De imitatione Christi (Qui sequitur) van Thomas a Kempis (Leiden 1954).

Bruinvis 1908

Bruinvis, C., 'Het klooster "De blinken" te Heilo', in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 31 (1908) pp. 281-307.

Bruna 1967

Bruna, E., 'De kalender van het missaal van Bolsward', in: It beaken: meidielingen fen de Fryske Akademy (1967) pp. 204-217.

Byvanck 1931

Byvanck, A., Les principaux manuscrits à peintures conservés dans les collections publiques du Royaume des Pays-Bas (Parijs 1931).

Byvanck 1956

Byvanck, A., 'Noord-nederlandse miniaturen. V. Nieuwe onderzoekingen en ontdekkingen', in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 9 (1956) pp. 1-22.

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland