Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Literature

List of the literature mentioned in the database MMDC. It was not the aim to provide a complete list of literature for each manuscript. In most cases one can find only references to catalogues produced by the institutions itself and/or standard compendia. In case more specific literature was used for the descriptions, this is recorded as well.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Literature (J)

Jansen-Sieben 1971

Jansen-Sieben, R., 'Middelnederlandse jaarprognosen', in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde 2 (1971) pp. 210-266.

Jansen-Sieben 1989

Jansen-Sieben, R., Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur (Utrecht 1989).

Jas 1997

Jas, E., De Koorboeken van de Pieterskerk te Leiden. Het zestiende-eeuwse muzikale erfgoed van een Hollands getijdencollege (Utrecht 1997).

Jaspers 2003

Jaspers, G., Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring (Hilversum 2003).

Jelsma 1979

Jelsma, A., Dromen onder de druk van de tijd. Over Birgitta van Zweden: een verkenning naar aanleiding van een handschrift uit het Gemeente-Archief te Kampen (Kampen 1979).

Jonge 1928

Jonge, C. de, Catalogus van het Historisch Museum der Stad (Utrecht 1928).

Joosting 1914

J.G.C. Joosting, Catalogus van de boekerij Mr. L. Oldenhuis Gratama : berustende in het Rijksarchief in Drenthe, te Assen (Den Haag 1914)

Jägers 1991

Jägers, G., Catalogus van de handschriftencollectie van het Rijksarchief van Limburg (Maastricht 1991).

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland