Medieval manuscripts in Dutch Collections
Medieval manuscripts in Dutch Collections

Abbreviations used in the database

Town and institution abbreviation
Alkmaar, Rijksarchief RA
Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica BPH
Instituut Collectie Nederland ICN
Amsterdam, Historisch Museum AHM
Amsterdam, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksprentenkabinet RPK
Amsterdam, Museum Amstelkring MA
Amsterdam, Stadsarchief SA
Amsterdam, Toonkunst Biblibiotheek BTK
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek UvA (UvA), UB
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit UB VU
Arnhem, Het Gelders Archief GA
Arnhem, Historisch Museum HMA
Arnhem, Stadsbibliotheek OB
Assen, Drents Museum DM
Assen, Rijksarchief RA
Bolsward, Oudheidkamer OK
Breda, Gemeentearchief GA
Culemborg, Gemeentearchief GA
Cuijk, Stichting Sint Aegten SA
Delft, Gemeentearchief GA
Deventer, Stads- en Atheneumbibliotheek SAB
Dordrecht, Stadsarchief / DiEP DIEP
Dordrecht, Gemeentelijk Museum Mr. Simon van Gijn GM
Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum RHC
Enschede, Rijkmuseum Twenthe RT
Goes, Gemeentearchief GA
Gouda, Streekarchief Hollands Midden SAHM
Groningen, Archieven / Regionaal Historisch Centrum GA
Groningen, Universiteitsbibliotheek UB
Haarlem, Museum Johan Enschede ME
Haarlem, Noord-Hollands Archief NHA
Haarlem, Stadsbibliotheek SB
Haarlem, Teylers Museum TM
Hasselt, Gemeentearchief Zwartewaterland GA
Hattem, Streekarchivariaat Noord-Veluwe GA
Hattem, Museum Voerman MV
’s-Heerenberg, Huis Bergh HB
Heeswijk-Dinther, Abdij van Berne AB
Helmond, Gemeentearchief GA
‘s-Hertogenbosch, Archief Bisdom AB
‘s-Hertogenbosch, Archief Sint Janskerk, (Museum de Bouwloods) ASJ
‘s-Hertogenbosch, Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC
‘s-Hertogenbosch, Stadsarchief SA
Hoorn, Westfries Archief WA
Huijbergen, Wilhelmieten WM
Kampen, Gemeentearchief GA
Kampen, R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming OLVP
Leeuwarden, Fries Museum FM
Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden HCL
Leeuwarden, Tresoar  
Provinciale Bibliotheek Friesland PBF
Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland HR
Leiden, Regionaal Archief RAL
Leiden, Universiteitsbibliotheek UB
Collection d’Ablaing ABL
Collection In de Betouw BET
Collection Bibliotheca Publica Latina BPL
Collection Burmannus BUR
Collection Gronovius GRO 
Collection Lipsius LIP
Collection Maatschappij der Nederlandse Letterkunde LTK 
Collection Marchand MAR
Collection Oudendorp OUD
Collection Papenbroek PAP
Collection Perizonius PER
Collection Perizonius in folio PER F
Perizonius in quarto PER Q
Collection Ruhnkenius RUH
Collection Scaliger SCA
Collection Vossius V...
Chymicus in folio VCF
Chymicus in quarto VCQ
Chymicus in octavo VCO
Germano-Gallicus in folio VGG F
Germano-Gallicus in quarto VGG Q
Graecus in folio VGF 
Graecus in quarto VGQ
Graecus in octavo VGO
Latinus in folio VLF
Latinus in quarto VLQ
Latinus in quarto VLO
 Miscellanei VMI
Loosdrecht, Kasteel Museum Sypesteyn KMS
Maastricht, Bonnefantenmuseum BM
Maastricht, Centre Céramique CC
Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg RAL
Maastricht, formerly Gemeentearchief GA
Maastricht, formerly Regionaal Archief RA
Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek ZB
Nijmegen, Centrum voor Stads- en Streekhistorie GA
Nijmegen, Museum het Valkhof MV
Nijmegen, Universiteitsbibliotheek UB
Purmerend, Streekarchief Waterland SAW
Roermond, Stadsmuseum SM
Rotterdam, Gemeentearchief GA
Rotterdam, Gemeentebibliotheek GB
Rotterdam, Historisch Museum  HMR
St. Odiliënberg, Priorij Thabor PT
Susteren, Amalbergakerk AK
The Hague, Gemeentearchief GA
The Hague, Hoge Raad van Adel HRA
The Hague, Koninklijk Huisarchief KHA
The Hague, Koninklijke Bibliotheek KB
The Hague, Museum Meermanno MM
Tiel, Gemeentearchief GA
Tilburg, Universiteitsbibliotheek UB
Tilburg, UB, formerly Faculteit Theologie TFT
Tilburg, UB, formerly Archivum Capuccinorum Hollandiae TFK
Uden, Museum voor Religieuze Kunst MRK
Uden, Abdij Maria Refugie AMR
Utrecht, Archief Duitse Orde ADO
Utrecht, Centraal Museum CM
Utrecht, Het Utrechts Archief HUA
Utrecht, Museum Catharijneconvent RMCC
Oud-Katholiek Museum OKM
Utrecht, Oude Klerezij OK
Utrecht, Universiteitsbibliotheek UB
Weert, Gemeentemuseum, locatie Jacob van Horne GM
Collectie Minderbroeders Weert CMW
Weesp, Gemeentemuseum GM
Zaltbommel, Streekarchief Bommelerwaard SAB
Zutphen, Librije van de St. Walburgskerk LWK
Zutphen, Stads- en Streekarchief SSA
Zutphen, Stedelijk Museum SM
Zwolle, Historisch Centrum Overijssel RA
Zwolle, Stedelijk Museum SM